pühapäev, 13. september 2009

Medvedjev kuulutas 13.09 programmeerijate päevaks

Venemaa uudiskiri Argumentõ i Faktõ annab oma viimatises numbris teada, et vahetult enne õiget tähtpäeva, kuulutas Venemaa president Dmitri Medvedjev 13. septembri seal maal riiklikuks tähtpäevaks. Nagu kirjutatud ametlikus teates: «учитывая государственную значимость сферы разработки программного обеспечения в повышении качества жизни населения, обеспечении высоких темпов устойчивого экономического роста».

Mitteametlikult tähistab kogu professionaalne kogukond aasta 256. päeva programmeerijate päevana juba aastaid. Ametliku riikliku tähtpäevana tähistamisest seni aga kuskilt kuulda pole olnud.

Kahjuks ei leidu ametlikes allikates viidet sellele, kas see päev ka riikliku pühana vabaks päevaks saab.

Kommentaare ei ole: