neljapäev, 3. jaanuar 2008

Evolutsiooniteooria tule all

Euroopa Nõukogu möödunud aasta oktoobri resolutsiooni nr 1580 "The dangers of creationism in education" järellainetusena avaldab jaanuarikuine The Federation of American Societies for Experimental Biology FASEB ajakiri üleskutse teadusliku maailmakäsitluse, sh evolutsiooniteooria, toetuseks. Ameerika 17 akadeemilise ühenduse ühisüleskutse aluseks on USAs 2007. aasta teises pooles läbi viidud avaliku arvamuse uuring, mille käigus uuriti valimisealiste ameeriklaste käest nende suhtumist teadusesse, teadlastesse ning üldisemalt evolutsiooni käsitlust.

Nagu uuringutulemused näitasid, siis sarnaselt Euroopa inforuumile, nii ka USAs, ammutavad inimesed teadmisi ühiskonna arengute ja ka evolutsiooni kohta värvilisest poppmeediast, samas, tegelikkuses eelistades selle kohta kuulda teadlaste käest. Viimased aga ei tundu olevat väga varmad omi teadmisi vormima lihtsalt loetavasse populaarteaduslikku vormi:

The survey revealed that respondents favored teaching evolution over creationism or intelligent design. The survey also revealed that respondents were more interested in hearing about evolution from scientists, science teachers, and clergy than Supreme Court Justices, celebrities, or school board members. The survey also found that there is a relationship between people’s understanding of science and their support for teaching evolution. Respondents were asked three questions: one related to plate tectonics, one related to the proper use of antibiotics, and one related to prehistory. Those who accurately answered questions on these subjects were far more likely to support the teaching of evolution in schools.

Ehk siis, nagu ka eelviidatud Euroopa Nõukogu resolutsioon, kutsub ka USA akadeemiline üldsus FASEB'i lehtedel üles astuma samme juba põhikoolist alates enam rääkima ja kirjutama teaduse olemusest ja evolutsiooni teaduslikust tõlgendusest. Selle asemel, et ühiskonnas arutleda usuõpetuse vajalikkusest/mittevajalikkusest, tundub ühiskonna kaalukausil olevat hoopis küsimus evolutsiooni alastest baasteadmistest.

Gerald Weissmann, MD, FASEB'i peatoimetaja:

“The bottom line is that the world is round, humans evolved from an extinct species, and Elvis is dead. This survey is a wake-up call for anyone who supports teaching information based on evidence rather than speculation or hope; people want to hear the truth, and they want to hear it from scientists.”

Üleskutses mainitud kreatsionistid väidavad teatavasti, et kehtiv evolutsiooniteooria on vaid üks lugu paljudest ja sellisena ebateaduslik. Samas olla ka (loojal põhinev) loomislugu teaduslik. Teate ju küll neid lugusid Kristuse surilinadest jms.

Kreatsionismi kaheksakümnendate lõpust pärit edasiarendus "intelligentne disain" ei eita küll evolutsiooni, kuid üritab näiliselt teaduslikke meetodeid (intelligentset disaini) kasutades siduda omavahel loomislugu ja teaduslikku lähenemist, kaldudes üsna sageli ka poliitilisse paremäärmusesse, üritades seeläbi saavutada taolisele maailmanägemusele laiemate rahvahulkade toetust.

Kommentaare ei ole: