teisipäev, 12. veebruar 2008

Uuring: kuidas elada 100 aastaseks?

Sajad ja tuhanded reklaamid üle kogu maailma toovad meieni rõõmsaid uudiseid sellest, kuidas erinevaid aineid manustades üha kauem ja kaunimalt ära elada. Veebruarikuises kogumikus Archives of Internal Medicine väidavad aga USA Bostoni Ülikooli teadlased, et tegelikkuses peitub pikaealisuse saladus hoopis mujal.

Nimelt analüüsis Bostoni Ülikooli meditsiiniteaduste keskus (BMC) 739 saja-aastase haiguslugusid, millest ilmnes, et vastupidiselt väljakujunenud arusaamale, et pika-ealisuse põhjuseks on teatud toitumisharjumused või alalhoidlik elustiil, on pikaajalisus tegelikult seotud hoopis inimese enesega hakkamasaamise ja liikumisharjumustega. Veidi üldistatuna öeldult - mida kiiremini jääda paikseks ja lasta haigustel endast võitu saada, seda kiiremini kustub ka eluküünal.

Selliselt sõnastatud teooria kinnituseks viisid BMC teadlased lisaks läbi mitmeid teste, hindamaks näiteks saja-aastaste tänast tegutsemisvõimet klassikalise Bartheli võimekusskaala põhjal. Selle skaala ühte otsa grupeeruvad siis testi tulemused, mille kohaselt isik vajab igapäevatoimetustes maksimaalselt abi ja teise otsa täielikult iseseisvalt tegutsevad isikud. Nii uskumatu, kui tulemus ka ei tundu, siis 75% saja-aastastest meestest ja 34% sama vanusegrupi naistest olid oma tulemusega skaala iseseisvust kinnitavas otsas.

According to the researchers, for a significant proportion of people surviving to extreme old age, compression of disability, rather than morbidity is a key feature of their ability to live such long lives.

Ehk siis - mida kaugemale lükkavad inimesed oma paikset eluviisi, seda suurem on tõenäosus, et nad elavad väga kõrge eani.

Lisaks sellele, et meeste liikumisaktiivus on kõrges eas märkimisväärselt suurem naiste omast, hindavad sama uuringu teise testi kohaselt mehed ka oma enesetunnet kõrges vanuses keskmiselt paremini, kui naised:

The researchers also found that though far fewer in number, male centenarians tend to have significantly better cognition and physical function than their female counterparts. One possible explanation for this may be that women are more resilient compared to men when it comes to aging. Thus, for a man to live to 100 or older, he must be in truly fantastic shape as close to the end of his life, whereas, the women can better handle living with age-related illnesses.

Samas siis, on naised jällegi vastupidavamad erinevatele kõrge eaga kaasnevatele haigustele, samal ajal, kui mehi kipub jõude-hetkel suht juhuslik kangem viirus päris kiirelt jalust niitma.

Kommentaare ei ole: