esmaspäev, 9. juuni 2008

Uuring: mõtete lugemine on võimalik

Värisege mõttelagedad! Carnegie Mellon University teadlased suudavad enam kui 70% tõenäosusega ennustada teie mõtte sisu või siis lagedust. Nii väidab vastilmunud ajakiri Science, milline toob oma kaante vahel ära üle viie lehekülje ulatuva uuringuaruande, milles eelnimetatud ülikooli teadlased kirjeldavad oma mahuka katseteseeria tulemusi.

Katseteseeriat alustati 60st nimisõnaga erinevatest eluvaldkondadest, milliste peale mõtlemisel kaardistati katsealuste ajuaktiivsuse muster, kasutades klassikalist fMRI ajuskännerit. Ehk siis fikseeriti, millised aju piirkonnad, millise sõna puhul aktiveeruvad.

Seejärel analüüsiti nende samade sõnade statistilise esinemise tõenäosust koos 25 enamtuntud tunnetust või liikumist iseloomustava tegusõnaga (nt nägema, kuulma, lükkama, sõitma jne) umbes miljardi sõnaga vabalt valitud lauses.

Ühendades omavahel ajuskanneeringu tulemused arvuti poolt pakutud tõenäosuse ja kombinatsioonidega, tuvastasid teadlased terve rea aju tegevusmustreid, mille tundmine võimaldab kuni 77% tõenäosusega ära arvata selle objekti tähenduse, millise kujutlust aju konkreetsel hetkel töötleb.

Samas tõdesid teadlased, et olemuslikult sarnase kujutluspildi, lõhna ja ka maitsega elementide eristamist nad hetkel veel lugeda ei suuda. Näiteks eristada pirni õunast või ringi rõngast. Nagu ka nähtuste omavahelist paiknemist ruumis ja ajas. Arendades edasi väljatöötatud süsteemi, usuvad teadlased aga, et ka täieline äraarvamine saab teoks juba lähiaastatel.

Võttes seejuures arvesse asjaolu, et aju impulsside lugemiseks on teadusringkondades käimas tõsine töö tänasest suuremalt distantsilt lugemise tehnoloogia välja töötamiseks, pole tõenäoliselt kaugel ka aeg, kui näiteks võõrapärase külalise puhul saame juba eemalt hinnata vähemalt tema kavatsuste siirust ning käituda sellele vastavalt.

Kommentaare ei ole: