esmaspäev, 29. detsember 2008

Uuring: hea uni on parim õpetaja

Kes meist poleks enne varahommikust tõsist vaimset katsumust olnud dilemma ees - kas valmistuda selleks terve öö, või ennast öösel hoopis mõnusalt välja magada. Oktoobrikuine The Public Library of Science (PLoS) väljaanne üritab sellele küsimusele vastust anda.

Nimelt viis Saksamaa ja Sveitsi teadlaste grupp läbi terve rea katseid, tuvastamaks unekoormuse all õppimise eripärasid. Nii näiteks testiti eksimuste arvu meelde jäetavas sõnadejadas. Selleks jagati kolme erineva grupi katsealustele 18 erinevat 15 sõnast koosnevad loetelu ning paluti need loetelud pähe õppida. Ühele grupile seejuures anti loetelud õppida öösel alates 22.30st ning kuni hommikuse 07.30se testini keelati neil uinuda.

Teisele grupile anti loetelu õppida samuti 22.30, samas anti neile võimalus ennast hommikuseks 07.30 alanud testiks välja magada.

Kolmandal grupil lasti ennast öösel rahulikult välja magada ning loetelu anti õppida hommikul kell 07.00, misjärel testimine toimus kell 17.00.

Katse tulemusena ilmnes, et kõige suurem oli testis vigade arv nendel katsealustel, kes õppisid öösel ilma uinumata. Ca 30% vähem oli vigu neil, kes õppisid õhtul, kuid said võimaluse ennast hommikuks välja puhata. Kõige madalam oli aga vigade määr (ca 45% vähem kui unetu öö veetnuil) neil, kes hakkasid õppima peale magusat und.

Lisaks testiti ka kofeiini mõju õpitava ainese omandamisele. Ühes järgnevates katsetes anti jällegi testgrupile loetelud omandada kell 22.30 ning keelati kuni hommikuse testini uinuda.

Erinevalt varasemast katsest anti osadele katsealustele nüüd üks tund enne testi 200 mg kofeiini ning teisele osale kofeiinitabletti meenutav platseebo. Ilmnes, et kofeiini tarbinud katsealuste testi tulemused olid ca 25% paremad, kui neil, kes manustasid enne testimist platseebot.

Ehk siis - vaimne pingutus saab parima tulemuse, kui enne seda maitsvale kohvisõõmule eelnevalt korralik uinak teha!

2 kommentaari:

German ütles ...

Raamatus Brain Rules on selle kohta samuti terve peatükk, kui tähtis on inimesele uni.

Seal tutuvustatakse ka katset, kus juhuslikult roti aju külge jäänud monitor jälgis magava aju toimingut ja sellel ajal toimus enne magamist õpitu kordamine - tuhandeid ja tuhandeid kordi. Inimestel toimub sama. Huvitav on veel see, et kui sellel ajal üles äratada, siis sellel hetkel õpitav läheb meelest.

Lauri Tabur ütles ...

Tänud hea viite eest! Medina kirutistest mul veel muudki bookmargitud - eks saab neist mingi hetk ka pikema mõttelõnga kokku punutud.