laupäev, 2. veebruar 2008

Tasuta failivahetus sai seaduslikuks

Kui Eestis oli parlamentaarse kummitempelluse teema kõrgaeg mõned kuud tagasi, siis Itaalias on sealse parlamendi hiljutine näpukas tekitamas päris tõsist tormi. Ja mitte ainult veeklaasis. Nimelt on Itaalia parlamendis kõik lugemised edukalt läbinud uus autoriõiguse seadus, mille kohaselt võib mittekaubanduslikel eesmärkidel autoriõigusega kaitstud toodete reproduktsioone Interneti vahendusel vabalt jagada. Nagu lahkab La Republica jaanuarilõpu artikkel, on eksituse põhjuseks nimetatud seaduse säte, mille kohaelt autoriloomingu repro Internetis avaldamine degradeeritud kujul mittekaubanduslikel eesmärkidel on vabalt lubatud. Sama säte laieneb ka eletroonilise loomingu "degradeeritud" reproversioonidele. Mida iganes seadusandja selle "degradeeritu" all mõtles. Tehnikainimestel on aga "degradeeritud" (vähendatud väärtusega) failist oma kindel arusaam:

La Republica:

"Chi l'ha scritto non si è reso conto che il termine "degradate" è tecnico, ha un significato ben preciso, che comprende anche gli mp3, a pieno titolo"

Ehk siis on näiteks igasugune mp3 formaati pakendatud fail juba oma olemuselt algsega võrreldes väärtust kõvasti kaotanud, olles seega degradeerunud. Siit tulenevalt ka nende failide jagamine, mittekaubanduslike P2P keskkondade (nt Kazaa, eMule jt) vahendusel, täiesti seaduslik tegevus. Seda erinevalt kogu ülejäänud Euroopast ja suuremast osast maailmast. Jääb vaid üle põnevusega oodata, kuis sellele uudisele reageerivad üle maailma P2P failivahetuse vastast kohtu-ristisõda pidavad ringkonnad.

Kommentaare ei ole: