neljapäev, 21. veebruar 2008

Uuring: rahvuslipp kallutab valijaskonda tsentrismi suunas

Et surin poliitikamaastikul hakkab juba arvestatavaid pöördeid üles võtma, siis lasen ka tulevikuveebist läbi mõned huvitavamad poliitikauuringud. Seekord alustaks küsimusega, et kas oled näiteks mõelnud, miks mõni erakond valmisvõtluses rahvuslippe oma kehale maalib või sellega ohtralt oma trükiseid kaunistab? Teise erakonna kuvandis on aga rahvuslipul minimaalne kui üldse mingi koht?

Võib ju arvata, et erakonnad, kelle kuvandis rahvuslipp keskset rolli mängib, on teistest enam rahvuslikud või isegi äärmuslikud. Iisraeli Hebrew University of Jerusalem teadlased nii aga enam ei arva.

Nimelt arvavad iisraellased ajakirja Proceedings of the US National Academy of Sciences lehekülgedel hoopis, et rahvuslipu ja üldse igasuguse rahvsuliku sümboolika esitlemine viib inimesi alateadlikult lähenema tsentrismile ja arvamuste liberaalsusele.

Selle järelduseni jõuti ligi 300 katsealusega tehtud mitmete taju-katsete tulemusena. Nii näiteks jagati ühes testis katsealuste grupp kaheks. Mõlema katsegrupi liikmeil paluti üksikindiviidina anda hinnang Iisraeli-Palestiina konfliktile, mis teatavasti on seal piirkonnas üks teravamaid päevateemasid. Erinevus gruppide vahel seisnes selles, et ühele katsegrupile demonstreeriti nii muuseas enne intervjuude algust projektoriga seinale Iisraeli lippu, teisele grupile aga mitte.

Tulemus oli aga enam kui huvitav. Grupi liikmed, kellele oli eelnevalt demonstreeritud Iisraeli lippu olid oma seisukohtades oluliselt mõõdukamad, kui grupi liikmed, kes avaldasid arvamust ilma lippu nägemata.

"The experiments provide sound empirical evidence for the non-conscious ways in which national ideologies subtly affect our thoughts and behaviors. We are now extending this research to examine what other ideologies can do so and in what ways this is expressed."

Täiendavad katsed näitasid veel, et rahvussümboolika isegi hetkeline testgrupile esitlemine muutis grupi liikmete arvamust poliitilistes küsimustes enam tsentrismi suunas. Samasugust mõju täheldati ka katsealuste valija-käitumises. Kui enne rahvussümboolikaga mõjutamist olid testgrupi liikmete valija-eelistused kas enam vasak- või paremäärmusesse kalduvad, siis peale rahvussümboolika (kasvõi alateadlikku) nägemist, koondusid katsealuste poliitilised eelistused selgelt mitteäärmuslikku/tsentrismi kalduva poliitika esindajate suunas.

Kommentaare ei ole: