neljapäev, 7. veebruar 2008

Uuring: valikutes vabad on ausamad

Jaanuarikuist Psychological Science ajakirja sirvides jäi silma Minnesota ja British Columbia ülikoolide ühisuuringu ülevaade uskumuste seosest inimese ebaeetilise käitumisega. Uuringu baashüpoteesiks oli teada tõde, et inimese vastutuse määra muutmisega muutub ka tema käitumise muster. Teadlased läksid sellest hüpoteesist aga edasi ja asusid uurima, kuidas konkreetne uskumus, et soorituse tulemusel on vähe seost konkreetse sooritaja tegevusega, mõjutab inimese käitumist. Ehk siis näiteks, kuidas uskumus, et "jookse kiiresti sa tahad, esimeseks nagunii ei tule" võib mõjutada jooksu tulemust.

Hüpoteesi testimiseks viisid uurijad läbi rida katseid kohalike üliõpilastega. Näiteks:

The psychologists gave college students a mathematics exam. The math problems appeared on a computer screen, and the subjects were told that a computer glitch would cause the answers to appear on the screen as well. To prevent the answers from showing up, the students had to hit the space bar as soon as the problems appeared.

In fact, the scientists were observing to see if the participants surreptitiously used the answers instead of solving the problems honestly on their own. Prior to the math test, Vohs and Schooler used a well-established method to prime the subjects' beliefs regarding free will: some of the students were taught that science disproves the notion of free will and that the illusion of free will was a mere artifact of the brain's biochemistry whereas others got no such indoctrination.


Tulemused olid ühemõttelised. Tudengid, keda eelnevalt oli veendud nende võimetusest olukorda kontrollida, kaldusid oluliselt enam kasutama keelatud abivahendeid, kui need, kes tegid katset "valge lehena".

Although the results of this study point to a significant value in believing that free will exists, it clearly raises some significant societal questions about personal beliefs and personal behavior.

Teiste sõnadega uskumuse "jookse kiiresti sa tahad, esimeseks nagunii ei tule" tulemusena, on ka jooskja puhul suurem tõenäosus kalduda keelatud meetodeid kasutama, kui seda teeks jooksja, keda väliselt on veendud tema heas vormis.

1 kommentaar:

vick ütles ...

selle loogika järgi siis spikerdavad enam õpilased, kelle suhtes õpetaja on eelnevalt negatiivset eelarvamust avaldanud...