esmaspäev, 14. juuli 2008

Uuring: kohtunikud on värvisõltuvad

2005. aastal ajakirjas New Scientist Magazine avaldatud uudis, et punasesse riietatud sportlased saavutasid märkimisväärselt paremaid tulemusi, kui nende teisevärvilised kaasvõistlejad, tekitas teadusmaailmas suure diskussiooni. Kas ikka saab värvil olla füüsilise pingutuse juures selline mõju?

Vastilmunud väljaanne Psychological Science lisab uute uuringutulemustega aga veelgi õli tulle. Nimelt väidavad Saksamaa Münsteri Ülikooli teadlased, et nende poolt läbi viidud katsetest ilmnes, et punane võistlusvorm ei mõjuta positiivselt mitte ainult sportlase võistlusvalmidust, vaid mõjutab tugevalt ka kohtunikku suhtuma punases kostüümis sportlasesse oluliselt soosivamalt.

Oma väite kinnituseks viisid teadlased läbi katse 42 taekwondo kohtunikuga, kellele näidati erinevaid videoklippe punases ja sinises kaitserõivastuses sportlaste omavahelisest mõõduvõtmisest ning paluti neil siis anda sportlastele klippidelt nähtavate rünnakute eest punkte. Peale klippide vaatamist vahetati seal osalevate sportlaste kaitserõisvastuse värvid digitaalselt (sinine punaseks ja vastupidi) ning näidati samu klippe samadele kohtunikele uuesti.

Ilmnes, et samade kohtunike poolt anti samadele sportlastele samade soorituste eest punases kaitserõivastuses rünnakute eest 13% enam punkte, kui nad olid saanud sinises kaitserõivastuses. Ka korduskatse mõningase aja pärast andis sama suurusjärgu tulemuse.

Kas punases särgis võib peituda ka võti hiljutised Euroopa meistrivõistlused jalgpallis võitnud Hispaania edu lahtimõtestamiseks? Mingi maagia selles punases igal juhul on ...

Kommentaare ei ole: