esmaspäev, 20. aprill 2009

Uuring: poliitiku kompetentsi loeme tema näost

Üks igipõline uurimisvaldkond poliitikateadustes on inimeste valimiskäitumine. Ehk siis teisisõnu, kuidas valija X jaoks kujuneb valija-eelistusena välja valitav Y. Omapärase killu selliste uurimuste sekka asetasid veebruarikuises ajakirjas Science Sveitsi University of Lausanne uurijad. Nimelt uurisid sealsed teadlased kahes, valimiseelses ja valimisealises, vanusegrupis seda, kuivõrd inimese välise visuaalse kuvandi järgi on võimalik hinnata konkreetse poliitiku kompetentsust ja seeläbi kaudselt ka tema tõenäosust saada olla valitud.

Sveitsi lastest koosneval testgrupil paluti esmalt hinnata 67 neile tundmatu Prantsusmaa poliitiku mustvalge pildi põhjal, millise neist nad valiksid oma mängulaeva kapteniks, hinnates sellega kaudselt konkreetse isiku usaldusväärsust juhtima lapse jaoks olulist süsteemi, laeva. Valimisealiste täiskasvanute testgrupis paluti 67 Prantsusmaa tundmatu poliitiku mustvalge pildi hulgast valida välja nende arvates kõige kompetentsema (kandmaks poliitiku rolli) oma.

Ilmnes, et oma hinnangutes täiskasvanute ja laste poolt antud arvamused oluliselt ei erinenud. Mõlema eelistustest moodustus suhteliselt sarnane valim. Mis kõige huvitavam, oli see , et suurem osa testgruppide poolt välja valituist oli pildi tegemise ajal ka tegelikult osutunud parlamendisaadikuks valitud.

Kirjeldatud katse tulemus ei ole tegelikult poliitsotsioloogias midagi shokeerivat. Nii näiteks osutus Obama USA presidendivalimistel 57% poolthäälega valituks juba 2008. aasta oktoobris peetud õpilasvalmistel, kui 250 000 USA last valis oma presidendieelistuse (vt. siin). Samasugust fenomeni on jälginud ka USA Princetoni University teadlased, kes 2005. aastal avaldasid ajakirjas Science (vt. siin) uurimuse tulemused, mille kohaselt piisas ainult 1 sekundilisest poliitiku pildi vaatamisest, et 69% tõenäosusega hinnata tema valimist parlamenti.

Kahjuks ei suuda oma allikatest enam leida uuringut kuskil 2006. aastast, kus ülalkirjeldatud fenomeni seostati isiku hinnatava IQ´ga. Ehk siis, kui su IQ on esimeste sekunditega näost loetav, hinnatakse sind suure tõenäosusega kompetentseks misiganes valdkonnas, millega sind seostada on "mõistlik". Näiteks poliitikas. Olenemata sellest, mis juttu sa hiljem, nt teleriekraanilt, juhtud ajama.

Kommentaare ei ole: